🎶عرب سانگ 2

تحمیل کتاب صوتی خاطرات شهبانو فرح پهلوی-کهن دیارا -قسمت سیزدهم- آغاز تبعید شاه و شهبانو به مصر مراکش مکزیک mp3 mp4

کتاب صوتی خاطرات شهبانو فرح پهلوی-کهن دیارا -قسمت سیزدهم- آغاز تبعید شاه و شهبانو به مصر مراکش مکزیک

شهبانو فرح پهلوی (پیش از ازدواج فرح دیبا؛ زادهٔ ۲۲ مهر ۱۳۱۷) همسر سوم محمدرضا شاه پهلوی است که از ۲۹ آذر ۱۳۳۸ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ آخرین شهبانوی ایران بود. ملکه فرح پهلوی در دوران شهبانو بودنش، بانی آثار و امکانات ارزشمند متعددی برای ایران شد و با اقدامات او کشور از نظر فرهنگی و اجتماعی، ارتقاء قابل، توجهی پیدا کرد.
شهبانو فرح پهلوی پیش از ازدواج، در ایران تحصیل کرد و برای ادامهٔ تحصیل در رشتهٔ معماری به فرانسه رفت و در کنار تحصیل، به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی تسلط پیدا کرد. در میانهٔ دوران تحصیل، او به‌وسیلهٔ اردشیر زاهدی و شاهدخت شهناز پهلوی به محمدرضا شاه پهلوی معرفی شد و این آشنایی سرانجام به ازدواج آن دو در ۳۰ آبان ۱۳۳۸ انجامید. پس از تاج‌گذاری، فرح پهلوی نایب‌السلطنه و شهبانوی ایران شد. در چهارچوب مسئولیت‌های وی به‌عنوان شهبانوی ایران، دفتر مخصوص وی دارای چهار بخش آموزش و پرورش، بخش بهداشت و درمان، بخش رفاه اجتماعی و بخش فرهنگ و هنر بود. دفتر شهبانو فرح پهلوی در زمینهٔ آموزش و بهداشت کودکان بی‌سرپرست و کودکان ایران فعال بود. این دفتر، نهادهایی چون جمعیت کمک به جذامیان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، موزه فرش ایران و موزه هنرهای معاصر تهران را پایه‌گذاری کرد. فرح پهلوی سعی داشت با سفرهای مکرر به شهرهای مختلف ایران، نزدیکی بیشتری با عموم مردم داشته باشد.
#کتاب_صوتی
#کهن_دیارا
#شهبانو_فرح_پهلوی
#سرطان_خون_شاه
#فرح_دیبا
#بیماری_محمدرضا_شاه

×

Video player


Loading
Play video / تشغیل
تحميل mp4 فيديو

جديد البحث