🎶عرب سانگ 2

تحمیل کتاب صوتی - داستان واقعی زری از کتاب شازده حمام نوشته دکتر محمد حسین پاپلی یزدی با صدای ح. پرهام mp3 mp4

date: September 27, 2023
کتاب صوتی - داستان واقعی زری از کتاب شازده حمام نوشته دکتر محمد حسین پاپلی یزدی با صدای ح. پرهام

داستان واقعی صوتی زری ( دختری که از بداقبالی در سرزمین جهل و تعصب بدنیا آمده بود )
گویش: ح. پرهام
ویرایش: ح. عزت نژاد و گ. جاسمی
کانال ما در تلگرم:
t.me/PersianAudioBooks1
ایمیل ما:
[email protected]

Tags: ezzatnejad farsi mashal danesh parham roshangari تاریخ انسان داستان روشنگری زری زری سلطان شازده حمام عزت نژاد فارسی محمد حسین پاپلی یزدی مشعل دانش واقعی پاپلی پاپلی یزدی پرهام کتاب صوتی

×

Video player


Loading
Play video / تشغیل
تحميل mp3 صوت
تحميل mp4 فيديو

جديد البحث